Služby

Profesionální přístup a Vaše spokojenost jsou naší hlavní prioritou. Výsledkem naší práce je spokojený zákazník, který přenechal veškerou starost o své daně a účetnictví nám. Nabízíme Vám správně a bezchybně vedené účetnictví v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou.


Účetnictví

 • kompletní vedení účetnictví a povinných sestav a výkazů
 • vyhotovení sestav - účetní deník, hlavní kniha, pokladní kniha, kniha faktur vydaných a přijatých
 • vyhotovení výkazu zisku a ztráty a rozvahy
 • vedení analytické evidence dle potřeb zákazníka
 • evidence závazků a pohledávek
 • inventarizace účtů
 • vedení pokladní knihy
 • karty majetku


Daňová evidence

 • kompletní vedení daňové evidence včetně všech potřebných a povinných sestav a výkazů
 • vedení peněžního deníku
 • evidence závazků a pohledávek
 • evidence faktur vydaných a přijatých
 • vedení pokladní knihy
 • karty majetku


Mzdy a personalistika

 • kompletní vedení mzdové agendy předepsané zákonem
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ
 • evidenčních listy důchodového pojištění
 • přihlášky zaměstnavatele na ČSSZ a na zdravotní pojišťovny
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců na začátku a na konci pracovního poměru
 • vystavení dalších zápočtového listu a potvrzení o příjmu na přání zaměstnance
 • vystavení cestovního příkazu a výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách
 • vystavení potvrzení pro úřad práce

 

Daňová přiznání a výkazy pro fyzické i právnické osoby

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Přiznání k DPH vč. vedení záznamové povinnosti
 • Přiznání k silniční dani
 • Vyhotovení přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Daň z nemovitostí
 • Daň z převodu nemovitosti
 • Daň darovací