O nás

 • Zabýváme se externím vedením účetnictví a daňové evidence, mezd pro právnické a fyzické osoby, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek
 • Vztahy mezi klientem a firmou jsou smluvně ošetřeny
 • Účetní poradenství umožňuje klientům splnit zákonem stanovené povinnosti a optimalizovat daňové zatížení
 • Zaručujeme diskrétnost, spolehlivost a kvalitní zpracování zadaných úkolů
 • Klient pouze dodá potřebné doklady a veškeré účetnictví je zpracováno a připraveno pro klienta k podpisu
 • Zastupujeme zákazníka na úřadech - FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny a jiné na základě plné moci
 • Vyzvedáváme a předáváme doklady u zákazníka na základě domluvy
 • Účetnictví je vedeno v souladu s platnými právními předpisy ČR
 • Vyhotovení vnitřních účetních předpisů firmy dle potřeb klienta s přihlédnutím k platným právním předpisům
 • Uskutečnění přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví, případně naopak
 • Konzultace výsledku hospodaření firmy před odevzdáním daňových přiznání a účetní uzávěrkou
 • Vedení účetnictví i daňové evidence je zpracováno v počítačové formě a veškeré výstupy dostává klient i v tištěné podobě, po uzavření účetního roku je klientovy předáno účetnictví na CD
 • Rekonstrukce účetnictví na přání klienta
 • Zajišťujeme předání uzávěrky do obchodního rejstříku městského soudu
 • Vedeme datové schránky na přání klientů