Účetnictví, daňová evidence, mzdy

 • účetní poradenství a konzultace - telefonické, mailové i osobní
 • řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání
 • spolupráce a konzultace při sestavování účetních závěrek
 • spolupráce v oblasti účetní metodiky

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

 • kompletní vedení účetnictví a povinných sestav a výkazů
 • vyhotovení sestav - účetní deník, hlavní kniha, pokladní kniha, kniha faktur vydaných a přijatých
 • vyhotovení výkazu zisku a ztráty a rozvahy
 • vedení analytické evidence dle potřeb zákazníka
 • evidence závazků a pohledávek
 • inventarizace účtů
 • vedení pokladní knihy
 • karty majetku

 Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • kompletní vedení daňové evidence včetně všech potřebných a povinných sestav a výkazů
 • vedení peněžního deníku
 • evidence závazků a pohledávek
 • evidence faktur vydaných a přijatých
 • vedení pokladní knihy


Mzdy a personalistika

 • kompletní vedení mzdové agendy předepsané zákonem
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ
 • evidenčních listy důchodového pojištění
 • přihlášky zaměstnavatele na ČSSZ a na zdravotní pojišťovny
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců na začátku a na konci pracovního poměru
 • vystavení dalších zápočtového listu a potvrzení o příjmu na přání zaměstnance
 • vystavení cestovního příkazu a výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách
 • vystavení potvrzení pro úřad práce