Kleopatra a Epafroditus ministr firnancí

Ministr financí Epafroditus

01.09.2012 16:36
Kniha „Paměti Kleopatry“ od Margaret George, díl I., kap.18. Epafroditus – ministr financí       Stála jsem v jednom z velkých vládních skladišť v docích. Byla to obrovská budova, velká téměř jako chrám. Nekonečné řady amfor – oblých, kulatých, obsahujících olivový...