Ceník služeb

01.09.2012 17:26

 

Ceník od 1.1.2012

 

Zákazník si sám zvolí cenovou variantu A podle položek nebo B paušálem dle svého uvážení. Lze sjednat cenu dohodou, ceny jsou orientační.

Varianta - A (podle položek)

Služba

Daňová evidence

Účetnictví

FO neplátce DPH

FO plátce DPH

PO neplátce DPH

PO plátce DPH

zaúčtovaná položka1)

15,-

18,-

18,-

21,-

režijní náklady/měsíc

300,-

350,-

příjem a výstup zaměstnance

200,-/os

Zprac. mezd 1-20pracovníků

200,-/os.

nad 21 pracovníků

180,-/os.

roční přiznání k DPFO,DPPO

1 000,-

1 200,-

2 000,-

2 400,-

roční přehled OSSZ, ČSSZ

300,-

roční přehled zdrav. pojištění

300,-

roční přiznání sil.daně/1 auto

400,--

roční přiznání silniční daně/
každý další automobil

50,-

přiznání k DPH

300,-

400,--

přiznání k dani z nemovitosti

700,--

ostatní daňová přiznání

400,- až 1 000,-

účetní směrnice

400,--

700,--

roční zúčtování zaměstnance

200,--

kniha jízd, cestovní příkazy

250,-/hod.

osobní jednání s úřady
dle potřeb objednatele

350,-/hod.

konzultace

350,-/hod.

analýza pro úvěr

2000,- za každý zpracovaný rok ekonom. výhledu pro banku případně leasing. společnost, dotace atd.

ostatní účetní práce dle indiv. potřeb objednatele

250,-/hod.

1) Položkou se rozumí zápis v peněžním deníku MD/D faktura, pokladní doklad, položka na výpisu z bank. účtu, interní      doklad, atd.

Varianta - B (paušál)

Služba

Daňová evidence

Účetnictví

FO neplátce DPH

FO plátce DPH

PO neplátce DPH

PO plátce DPH

do 30 položek za měsíc2)

400,--

500,--

500,--

600,--

od 31 do 70 pol.za měsíc2)

800,--

1 000,--

1 000,--

1200,--

od 71 do 150 pol. za měsíc2)

1 600,--

2 000,--

2 000,--

2 400,--

od 151 do 200 pol. za měsíc2)

2 000,--

2 500,--

2 500,--

3 000,--

od 201 a více položek2)

cena dohodou

příjem a výstup zaměstnance

200,-/os.

Zprac. mezd 1 - 20pracovníků

200,-/os.

nad 21 pracovníků

180,-/os.

roční přiznání k DPFO, DPPO

1 000,-

1 200,-

2 000,-

2 400,-

roční přehled OSSZ, ČSSZ

300,-

roční přehled zdrav.pojištění

300,-

roční přiznání siln. daně/1 auto

400,--

roční přiznání silniční daně/
každý další automobil

50,-

přiznání k DPH

v ceně měsíčního paušálu

přiznání k dani z nemovitosti

700,--

ostatní daňová přiznání

400,- až 1 000,-

účetní směrnice

400,--

700,--

kniha jízd, cestovní příkazy

250,-/hod.

osobní jednání s úřady

350,-/hod.

konzultace

350,-/hod.

ostatní účetní práce dle indiv. potřeb objednatele

250,-/hod.

analýza pro úvěr

2 000,- za každý zpracovaný rok ekonom. výhledu pro banku případně leasing. společnost, dotace atd.

byt-nebyt jedn. SVJ,BD, PO

100,-- až 130,--

2) Položkou se rozumí zápis v peněžním deníku MD/D faktura, pokladní doklad, položka na výpisu z bank. účtu, interní doklad, atd.
Lze sjednat cenu dohodou, ceny jsou orientační.